VARSTVO PRI DELU

Iskanje rešitev za varstvo pri delu lahko zahtevna naloga, vendar pri nas dobite vse na enem mestu. V sodelovanju z našimi kooperanti vam zagotovimo celovite storitve, ki zajemajo vse od izdelave izjav o varnosti z oceno tveganja do usposabljanj in meritev.
Tako vam ni treba skrbeti za koordinacijo med različnimi izvajalci varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Mi smo vaša ena točka za vse potrebe varnosti. Z nami boste zagotovili varno in zdravo delovno okolje za vaše zaposlene.

   izjave o varnosti z oceno tveganja

  usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu

  meritve parametrov mikroklime – toplotnega udobja

  meritve osvetljenosti

  pregledi in preizkusi delovne opreme (stroji, naprave)

  usposabljanje za varno delo z dvigali, viličarji ploščadi

Stopite v stik z nami za več informacij Kontakt