SERVIS

Naša ekipa strokovnjakov je zavezana k zagotavljanju najvišjih standardov požarne varnosti. Ponujamo redno servisiranje in vzdrževanje gasilnikov in hidrantov, zagotavljamo njihovo optimalno delovanje, ko jih najbolj potrebujete. Poleg tega ponujamo tudi široko paleto vrhunske požarne opreme, ki zagotavlja vašo varnost in varnost vaših prostorov.

01. Servis gasilnih aparatov

V podjetju Muršec d.o.o. se zavedamo pomena pravilno vzdrževanih gasilnih aparatov. Delujemo na področju celotne Slovenije in s strokovno usposobljenimi serviserji zagotavljamo, da so vaši gasilniki vedno v brezhibnem stanju in pripravljeni na uporabo.

Ena izmed naših ključnih prednosti je, da storitve servisiranja opravimo neposredno pri vas. Naša vozila so opremljena kot premične delavnice, kar omogoča hiter in učinkovit servis brez potrebe po prevozu gasilnikov.

01.
UČINKOVITOST:

Vaši gasilniki ostanejo na svojem mestu, kar zmanjšuje morebitne prekinitve vašega poslovanja in ne zmanjšamo požarnega tveganja objekta.

02.
PRIHRANEK ČASA:

Izognete se logističnim zapletom in čakanju na vračilo opreme.

03.
FLEKSIBILNOST:

Naši serviserji se prilagajajo vašemu urniku, kar omogoča minimalno motnjo vašega delovnega procesa.

04.
STROKOVNOST:

Vsak serviser ima bogate izkušnje in znanje, ki ga prinaša neposredno k vam.

Zaupajte nam skrb za vaše gasilnike in zagotovite varnost vašega poslovanja z vrhunskim servisom, ki ga nudimo.
Vaša varnost je naša prioriteta!

Pogosto vprašanja o servisiranju gasilnih aparatov

Lastnik mora vzdrževati gasilnike na svoje stroške pri pooblaščenem vzdrževalcu v skladu z navodili proizvajalca in Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07, 102/09 in 55/15). Periodiko pregledov določajo proizvajalci gasilnikov in je največkrat določena na 1 leto. 

Redno vzdrževanje zagotavlja, da bo gasilnik deloval pravilno, ko ga boste potrebovali. Brez vzdrževanja lahko komponente gasilnika korodirajo, tesnila lahko puščajo, ali pa se lahko prah in umazanija naberejo v izstopni cevi, kar lahko zmanjša učinkovitost gasilnika ali celo povzroči, da ne deluje.

Gasilni aparat mora biti poleg rednih kontrolnih pregledov vsako leto tudi na vsakih 4, 5 ali 10 let (odvisno od proizvajalca gasilnikov) pregledan iz notranjosti. Pri tem je potrebno, da se zamenjajo tudi vsa tesnila. 

Posoda gasilnega aparata na ogljikov dioksid ustreza standardom za plinskotlačne posode. Po preteku 10 let morajo biti vsi sestavni deli, ki so pod tlakom, ponovno strokovno pregledani. Periodično vzdrževanje mora biti strokovno opravljeno po DIN 14 406 del 4. Upoštevani morajo biti predpisi za plinskotlačne posode in ostali tehnični predpisi. Ob ponovnem polnjenju lahko uporabimo le tipsko dovoljena gasilna sredstva in rezervne dele.

02. Servis hidrantov

Voda je eno najučinkovitejših sredstev za gašenje požara, zato je pravilno delujoče hidrantno omrežje ključnega pomena za varnost objektov in ljudi.

Pravilno vzdrževano hidrantno omrežje je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti v izrednih razmerah. Osredotočamo se na natančne meritve in preverjanje tlakov v hidrantnem omrežju, saj je ustrezna tlaka vode bistvena za učinkovito gašenje požara.

Ko govorimo o varnosti, detajli štejejo. S poglobljenim pristopom:

01.
ZAKONODAJNA
USKLAJENOST
:

Slovenska zakonodaja zahteva meritve pretokov pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali razširitvah hidrantnega omrežja. Te meritve so del našega servisnega paketa, zato boste s sodelovanjem z nami vedno v skladu z veljavnimi predpisi.

02.
NATANČNE
MERITVE:

Uporabljamo najsodobnejšo opremo, da zagotovimo točne in zanesljive meritve tlaka v vašem hidrantnem omrežju.

03.
PRILAGOJEN
PRISTOP:

Vsak objekt je edinstven, zato pristopamo individualno, prilagojeno specifikam posameznega omrežja ter dokumentaciji posameznega objekta.

04.
STROKOVNA
IZVEDBA
:

Naša ekipa je specializirana za delo s hidrantnimi sistemi in zagotavlja visoko kakovost storitev na licu mesta.

S pravilnim vzdrževanjem hidrantnega omrežja ne zagotavljate le varnosti objekta, temveč tudi ljudi, ki v njem prebivajo ali delajo. Ne dovolite, da bi neustrezna tlaka vode postala kritična točka v primeru požara. Zaupajte našemu strokovnemu znanju in poskrbite za maksimalno varnost.