VROČA DELA - HOT WORK po Finski licenci SPEK

Obveščamo vas, da je sodelavka Tamara Skok uspešno zaključila usposabljanje za vodilne predavatelje VROČIH DEL - HOT WORK po Finski licenci SPEK, ki se ga je udeležila 25. in 26.4. v Ljubljani. Vroča dela (HOT WORKS) so vse tiste delovne operacije, ki lahko zaradi procesa segrevanja povzročijo požar ali eksplozijo. Med te operacije sodijo rezanje, varjenje, brušenje, uporaba odprtega plamena ipd.

Loading...